Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 19 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek oznaczonych numerami: 105 i 148/24 dla zasilania działek oznaczonych numerami: 106/8, 148/12 i 148/31, położonych w obrębie ewidencyjnym Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian