Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 grudnia 2019 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Rozbudowie istniejącego budynku Urzędu Gminy Fabianki na nieruchomości oznaczonej jako działki o nr ewidencyjnych 202/1, 206, 207, 208, położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian