Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PCV DN200 na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 83, 242/2, 41, 92, 101/32, 101/17, położonych w obrębie geodezyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian