Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63 PE na terenie działek oznaczonych numerami: 36,15/3, 15/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny , gmina Fabianki”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian