Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63PE wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia DN 32PE na terenie działek oznaczonych numerem 36, 473/11 i 473/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian