Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej Ø150mm droga gminna nr 41 – ulica Leśna, od drogi powiatowej działka nr 83; ulica Włocławska, gdzie nastąpi włączenie do istniejącej sieci, do ulicy Radosnej w Szpetalu Górnym, Gmina Fabianki”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian