Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 października 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie odcinka linii kablowej średniego napięcia SN- 15kV wnętrzowej stacji transformatorowej 15/04, kV, odcinków linii kablowej niskiego napięcia nn- 0,4 kV oraz trzech słupów SN- 15kV i nn -0,4 kV, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana odcinka linii napowietrznej GPZ Włocławek Zalesie – Lipno odg. kier. „Osiek 2” na linię kablową na działek oznaczonych numerami: 60,59,50,61/12,354,58,57/2,56,53,51,52 ,47,48,45/4,46/28,45/8,45/7,45/5,46/22,46/11,43/3, 43/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny oraz działek oznaczonych numerami 10,55/4,56/2,55/31,55/22,55/1,55/2,55/19,56/1,54,56/6,53/2,55/13,51,52,49/4,50/35,50/3,50/2,50/1 i 48 położonych w obrębie ewidencyjnym Osiek, gmina Fabianki

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian