Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm w ul. Malinowej na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 301/13, 301/15, 301/18 wraz z przyłączami Ø 160 mm do działek oznaczonych numerami 301/12, 301/10, 301/8, 301/6, 301/11, 301/9, 301/7, 301/16, 301/28, 301/27, 301/22, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian