Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 22 października 2019 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 63 PE na terenie działek oznaczonych numerami 202/7 i 196, położonych w obrębie ewidencyjnym Nasiegniewo, gmina Fabianki”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian