Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej na terenie działki oznaczonej numerem 60/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Skórzno, gmina Fabianki”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian