Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 listopada 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Dostosowaniu budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Fabiankach do potrzeb osób uczestniczących w projektach EFS tj. rozbudowa o pion komunikacyjny w tym klatka schodowa z szybem windowym osobowo-towarowym wraz z zadaszeniem podjazdu na samochody na działkach o nr ewid. 202/1 i 206 oraz droga dojazdowa nr 207 do drogi krajowej nr 67 – nr ewid. 29 w miejscowości Fabianki, Gmina Fabianki”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian