Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 24.09.2018 r. w sprawie wniosku Pana Macieja Piecucha o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2, obręb ew. Wilczeniec Fabiański – przełożenie wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na uwagi podnoszone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku (dalej PPIS) z dnia 06.07.2018 r. oraz ponowne wezwanie PPIS o rozszerzenie informacji zawartych w raporcie ooś

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian