Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 czerwca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4KV na działkach nr ewidencyjny 249/8, 171/4, 249/7, 349/16, 349/15, 349/14, 349/13, 349/12, 349/11 w miejscowości Szpetal Górny, gm. Fabianki”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian