Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 czerwca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej na działkach nr 108/6, 51, 42/39 w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gm. Fabianki

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian