Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 października 2018 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie sieci wodociągowej PCV Ø90 mm w działkach: nr 40/1, 41 i 42/3 do działek: 42/5 i 42/2 w miejscowości Osiek, Gmina Fabianki dla potrzeb budownictwa mieszkalnego”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian