Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63x5,8PE w drogach nr 43/3, 46/11 i w drodze gminnej nr 50 w Szpetalu Górnym w ulicach Akacjowa i Sosnowa, Gmina Fabianki”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian