Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie znak: RFZ.6220.1.9.2017 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański – informacja o złożeniu przez inwestora wniosku o zawieszenie postępowania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian