Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego GWL_Fabianki_Fabianki 37 47187, na terenie działki oznaczonej nr 240/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki, gmina Fabianki”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian