Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji zmieniającej dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii energetycznej – kablowej niskiego napięcia wraz z szafkami pomiarowymi oraz rozdzielnicą kablową na działkach oznaczonych numerami: 493/9, 493/10, 493/11, 493/13, 493/14, 485, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian