Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej z rur Ø150 Chełmica-Cukrownia – Fabianki w drodze nr 258/39 oraz wzdłuż drogi nr 49/1 oraz 258/72, następnie wzdłuż drogi gminnej nr 49/3 obręb geodezyjny Chełmica Duża oraz w obrębie geodezyjnym Fabianki drogi gminne działka nr 230, 231 i 30 do drogi krajowej nr 67 o numerze geodezyjnym nr 29. Włączenie na ujęciu wody w Chełmicy-Cukrowni oraz przy drodze krajowej nr 67 w działce nr 55/11 w Fabiankach, Gmina Fabianki”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian