Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę 4 obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 80/1 i 80/2 w Wilczeńcu Fabiańskim – o o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz umorzeniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie postępowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian