Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 4 listopada 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Rozbudowie istniejącego budynku Urzędu Gminy Fabianki na nieruchomości oznaczonej jako działki o nr ewidencyjnych 202/1, 206, 207, 208, położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian