Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 4 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek oznaczonych numerami 59/9 i 59/19, położonych w obrębie ewidencyjnym Osiek, gmina Fabianki oraz działek oznaczonych numerami 214/3, 214/9, 214/10 położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian