Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.6.2019 z dnia 22.04.2020 r. o przedłożeniu przez Inwestora (pełnomocnika) wyjaśnień karty informacyjnej przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 2737C Cyprianka – Wielgie (odcinek Cyprianka – Chełmica Duża, długość odcinka ok. 2,5 km), o które wnosił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniu 12.03.2020 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian