Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.7.2018 z dnia 29.04.2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej ZARZECZEWO I o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia na działce nr ew. 124/5, obręb ew. Zarzeczewo, gmina Fabianki”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian