Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fabianki, w tym z punktu selektywnej zbiórki odpadów

Przetarg nieograniczonego nr RI.271.1.1.2019  na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fabianki, w tym z punktu selektywnej zbiórki odpadów

Załącznik do ogłoszenia zawiera: dokumentację SIWZ, plik JEDZ, identyfikator postępowania, ogłoszenie miniportal, ogłoszenie TED, klucz publiczny

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Fabianki
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 04.02.2019
  • Data składania ofert 08.03.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 08.03.2019
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Fabianki, Fabianki 4, 87-811 Fabianki, pokój Nr 23 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED 53157-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian