Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fabianki, w tym z punktu selektywnej zbiórki odpadów

Przetarg nieograniczonego nr RI.271.1.3.2020  na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fabianki, w tym z punktu selektywnej zbiórki odpadów

Załącznik do ogłoszenia zawiera: dokumentację SIWZ, plik JEDZ, identyfikator postępowania, ogłoszenie miniportal, ogłoszenie TED, klucz publiczny

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

  • Status zamówienia Unieważniony
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Fabianki
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 29.04.2020
  • Data składania ofert 16.06.2020
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 16.06.2020
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP na adres skrytki: /UGFabianki/SkrytkaESP
  • Numer UZP/TED 199142-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian