Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy – 2018 rok

* Uchwała Nr 4/I/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 sierpnia 2018 roku  wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Fabianki za pierwsze półrocze 2018 roku

* Uchwała Nr 2/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Fabianki na 2019 rok

* Uchwała Nr 3/P/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Fabianki na 2019 rok

* Uchwała Nr 3/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki

Informacje

Rejestr zmian