Oświadczenia majątkowe – formularze

Informacje o składaniu oświadczeń majątkowych

Oświadczenie majątkowe składają:
• radny – przewodniczącemu rady gminy,
• wójt, przewodniczący rady gminy – wojewodzie,
• zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta

Terminy składania oświadczeń
Pierwsze oświadczenie składane jest w terminie 30 dni od dnia (wg stanu na dzień objęcia stanowiska):
• złożenia ślubowania (radny, wójt),
• powołania na stanowisko,
• zatrudnienia.  Kolejne oświadczenie składane jest:
• do 30 kwietnia następnego roku, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
Ostatnie oświadczenie składane jest (wg stanu na dzień zdarzenia uzasadniającego złożenie oświadczenia):
• na dwa miesiące przed upływem kadencji (radny, wójt, burmistrz, prezydent),
• w dniu odwołania ze stanowiska,
• w dniu rozwiązania umowy o pracę.
Do pierwszego oświadczenia należy dołączyć w przypadku :
• wójta – informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru,
• radnego gminy – informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia jednostki samorządu terytorialnego, w której uzyskał mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru. Radni powinni zaprzestać prowadzenia w/w działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania,
W przypadku zmiany w trakcie kadencji na stanowisku przewodniczącego danej rady, nowo wybrany przewodniczący swoje kolejne oświadczenie składa wojewodzie (wraz z kopią uchwały o wyborze na stanowisko przewodniczącego oraz wcześniej złożonymi oświadczeniami majątkowymi). Sam wybór na przewodniczącego rady nie powoduje obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego w związku z tym faktem. Obowiązujące pozostają terminy złożenia oświadczenia przewidziane dla radnych, zmienia się jedynie osoba, której składa się oświadczenie majątkowe – jest to nie przewodniczący rady, lecz wojewoda.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>