Petycje złożone w 2017 roku

Petycja Nr 1 – znak: RO.152.1.2017
Przedmiot petycji: treść petycji
Data złożenia: 1.02.2017 r.
Sposób złożenia: drogą elektroniczną
Podmiot wnoszący: brak zgody na udostępnienie danych podmiotu
Termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję: pobierz
______________________________________
Petycja Nr 2 – znak: RO.152.2.2017
Przedmiot petycji: treść petycji
Data złożenia: 06.05.2017 r.
Sposób złożenia: drogą elektroniczną
Podmiot wnoszący: brak zgody na udostępnienie danych podmiotu
Termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję: pobierz
______________________________________
Petycja Nr 3 – znak: RO.152.3.2017
Przedmiot petycji: treść petycji
Data złożenia:
13.06.2017 r.
Sposób złożenia:
drogą elektroniczną
Podmiot wnoszący:
brak zgody na udostępnienie danych podmiotu
Termin załatwienia sprawy:
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję: pobierz
______________________________________
Petycja Nr 4 – znak: RO.152.4.2017
Przedmiot petycji: treść petycji
Data złożenia:
19.07.2017 r.
Sposób złożenia:
drogą elektroniczną
Podmiot wnoszący:
brak zgody na udostępnienie danych podmiotu
Termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję: pobierz
______________________________________
Petycja Nr 5 – znak: RO.152.5.2017
Przedmiot petycji: treść petycji
Data złożenia:
08.08.2017 r.
Sposób złożenia:
pocztą tradycyjną
Podmiot wnoszący:
brak zgody na udostępnienie danych podmiotu
Termin załatwienia sprawy:
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję: pobierz

______________________________________
Petycja Nr 6 – znak: RO.152.6.2017
Przedmiot petycji: treść petycji
Data złożenia:
20.08.2017 r.
Sposób złożenia:
drogą elektroniczną
Podmiot wnoszący:
brak zgody na udostępnienie danych podmiotu
Termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję:
Wniesiona petycja nie spełnia wymogu formalnego zawartego w art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1123). W związku z powyższym pozostawia się ją bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o petycjach zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) niniejszej petycji.
______________________________________
Petycja Nr 7 – znak: RO.152.7.2017
Przedmiot petycji: treść petycji
Data złożenia:
30.08.2017 r.
Sposób złożenia:
drogą elektroniczną
Podmiot wnoszący:
zgoda na udostępnienie danych podmiotu
Termin załatwienia sprawy:
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję: pobierz
______________________________________
Petycja Nr 8 – znak: RO.152.8.2017
Przedmiot petycji: treść petycji
Data złożenia:
11.09.2017 r.
Sposób złożenia:
pocztą tradycyjną
Podmiot wnoszący:
brak zgody na udostępnienie danych podmiotu
Termin załatwienia sprawy:
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję: pobierz
______________________________________
Petycja Nr 9 – znak: RO.152.9.2017
Przedmiot petycji: treść petycji
Data złożenia:
25.09.2017 r.
Sposób złożenia:
drogą elektroniczną
Podmiot wnoszący:
zgoda na udostępnienie danych podmiotu
Termin załatwienia sprawy:
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję: pobierz
______________________________________
Petycja Nr 10 – znak: RO.152.10.2017
Przedmiot petycji: treść petycji
Data złożenia:
19.09.2017 r.
Sposób złożenia:
drogą elektroniczną
Podmiot wnoszący:
brak zgody na udostępnienie danych podmiotu
Termin załatwienia sprawy:
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję: pobierz
______________________________________

Petycja Nr 11– znak: RO.152.11.2017
Przedmiot petycji: treść petycji
Data złożenia:
29.09.2017 r.
Sposób złożenia:
drogą elektroniczną
Podmiot wnoszący:
brak zgody na udostępnienie danych podmiotu
Termin załatwienia sprawy:
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję:
pobierz
______________________________________
Petycja Nr 12– znak: RO.152.12.2017
Przedmiot petycji: treść petycji
Data złożenia:
21.10.2017 r.
Sposób złożenia:
drogą elektroniczną
Podmiot wnoszący:
zgoda na udostępnienie danych podmiotu
Termin załatwienia sprawy:
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję: pobierz
______________________________________

Informacje

Rejestr zmian