Petycje złożone w 2019 roku

Petycja – znak: RO.152.1.RG.2019
Przedmiot petycji: pobierz
Data złożenia: 30.11.2019 r.
Sposób złożenia: drogą elektroniczną
Podmiot wnoszący: zgoda na udostępnienie danych podmiotu
Termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję: pobierz
______________________________________
Petycja – znak: RO.152.2.RG.2019
Przedmiot petycji: pobierz  
Data złożenia: 06.12.2019 r.
Sposób złożenia: drogą elektroniczną
Podmiot wnoszący: zgoda na udostępnienie danych podmiotu
Termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję: w trakcie rozpatrywania
__________________________________

Informacje

Rejestr zmian