Petycje złożone w 2019 roku

Petycja – znak: RO.152.1.2019
Przedmiot petycji: pobierz
Data złożenia: 06.03.2019 r.
Sposób złożenia: drogą elektroniczną
Podmiot wnoszący: zgoda na udostępnienie danych podmiotu
Termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję: pobierz
______________________________________
Petycja – znak: RO.152.2.2019
Przedmiot petycji: pobierz
Data złożenia: 22.03.2019 r.
Sposób złożenia: drogą elektroniczną
Podmiot wnoszący: zgoda na udostępnienie danych podmiotu
Termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję: pobierz
__________________________________
Petycja – znak: RO.152.3.2019
Przedmiot petycji: pobierz
Data złożenia: 11.04.2019 r.
Sposób złożenia: drogą elektroniczną
Podmiot wnoszący: brak zgody na udostępnienie danych podmiotu
Termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję: pobierz
__________________________________
Petycja – znak: RO.152.4.2019
Przedmiot petycji: pobierz
Data złożenia: 22.05.2019 r.
Sposób złożenia: drogą elektroniczną
Podmiot wnoszący: zgoda na udostępnienie danych podmiotu
Termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję: pobierz
__________________________________
Petycja – znak: RO.152.5.2019
Przedmiot petycji: pobierz
Data złożenia: 28.05.2019 r.
Sposób złożenia: drogą elektroniczną
Podmiot wnoszący: zgoda na udostępnienie danych podmiotu
Termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję: pobierz
__________________________________
Petycja – znak: RO.152.6.2019
Przedmiot petycji: pobierz
Data złożenia: 08.07.2019 r.
Sposób złożenia: drogą elektroniczną
Podmiot wnoszący: zgoda na udostępnienie danych podmiotu
Termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję: pobierz
__________________________________
Petycja – znak: RO.152.7.2019
Przedmiot petycji: pobierz
Data złożenia: 18.09.2019 r.
Sposób złożenia: drogą elektroniczną
Podmiot wnoszący: zgoda na udostępnienie danych podmiotu
Termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję: pobierz
__________________________________
Petycja – znak: RO.152.8.2019
Przedmiot petycji: pobierz
Data złożenia: 19.10.2019 r.
Sposób złożenia: drogą elektroniczną
Podmiot wnoszący: brak zgody na udostępnienie danych podmiotu
Termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję: pobierz
__________________________________
Petycja – znak: RO.152.9.2019
Przedmiot petycji: pobierz
Data złożenia: 07.10.2019 r.
Sposób złożenia: drogą elektroniczną
Podmiot wnoszący: brak zgody na udostępnienie danych podmiotu
Termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję: pobierz
__________________________________

Informacja podsumowująca:
* W roku 2019 wpłynęło – 9 petycji, rozpatrzono – 9 petycji.

Informacje

Rejestr zmian