Protokół Nr V/2019 z posiedzenia V sesji w VIII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 27 czerwca 2019 roku

Analiza działalności OSP w 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok

Raport o stanie bezpieczeństwa za 2018 rok

Raport o stanie gminy za 2018

Sprawozdanie z działalności GOPS za 2018 rok

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian