Protokół Nr VI/2019 z posiedzenia VI sesji w VIII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 18 września 2019 roku

Załączniki do protokołu

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

Sprawozdanie z działalnści GOSIR za 2018 rok

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian