Protokół Nr X/2020 z posiedzenia X sesji w VIII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 22 maja 2020 roku zwołanej w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian