Protokół z konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach 11 października 2016 r. – 24 października 2016 r. dotyczących projektu programu rozwoju „Strategia Rozwoju Gminy Fabianki na lata 2016-2025″

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian