Protokół z konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach 15 marca 2016 r. – 8 kwietnia 2016 r. związanych z przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Fabianki na lata 2016-2025

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian