Przebudowa dróg gminnych w 2019 roku

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Fabianki
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 03.10.2019
  • Data składania ofert 18.10.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 18.10.2019
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Fabianki , Fabianki 4, 87-811 Fabianki, pokój nr 23 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED 605685-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian