Przygotowanie i dostarczenie (dowóz) w dni nauki szkolnej, w okresach od 09 stycznia 2017 r. do 23 czerwca 2017 r. oraz od 11 września 2017 r. do 22 grudnia 2017 r. do szkól w gminie Fabianki (tj. Publiczne Gimnazjum w Nasiegniewie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Nasiegniewie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Fabiankach i Publiczne Gimnazjum w Fabiankach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Cypriance, Publiczna Szkoła Podstawowa w Świątkowiźnie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpetalu Górnym), gorących posiłków jednodaniowych, dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Fabianki

Treść ogłoszenia – pobierz

Załącznik Nr 1 – Projekt umowy wraz z załącznikiem nr 1 do umowy – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 2 – wzór Formularza ofertowego – pobierz
Załącznik Nr 3 – wzór Wykazu wykonanych usług – pobierz

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian