Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Protokół Nr VI/2019 z posiedzenia VI sesji w VIII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 18 września 2019 roku 09:51 18-09-2020 Artykuł Szczegóły
„Zakup i dostawa komputerów przenośnych na potrzeby szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Fabianki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektów grantowych pn. Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.” 09:37 18-09-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Protokół Nr V/2019 z posiedzenia V sesji w VIII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 27 czerwca 2019 roku 09:37 18-09-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 września 2020 r. w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 12:59 17-09-2020 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr VII/2019 z posiedzenia VII sesji w VIII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 21 listopada 2019 roku 12:40 17-09-2020 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr VIII/2019 z posiedzenia VIII sesji w VIII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 12 grudnia 2019 roku 12:36 17-09-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.8.2020 z dnia 14.09.2020 r. o uzyskanym stanowisku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchnią zabudowy do 4,84 ha wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 106 i 107, obręb ew. Chełmica Mała” w ramach postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji 12:48 16-09-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 14.09.2020 r. znak: RFZ.6220.1.3.2020 o uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ew. 40/8, obręb ew. Chełmica Mała, gmina Fabianki” 12:46 16-09-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Fabianki za 2018 rok 12:37 16-09-2020 Artykuł Szczegóły
Zapytanie ofertowe Nr GZO.KR.24.3.2020 z dnia 16.09.2020 r. – Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych, pomocy i materiałów dydaktycznych do indywidualizacji nauczania oraz materiałów na zajęcia w projekcie nr RPKP.10.02.02-04-0027/19 pod nazwą „Nowoczesna szkoła w nowoczesnej gminie – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z gminy Fabianki”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne 12:23 16-09-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – dla zamówienia „Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych, pomocy i materiałów dydaktycznych do indywidualizacji nauczania oraz materiałów na zajęcia w projekcie nr RPKP.10.02.02-04-0027/19 pod nazwą „Nowoczesna szkoła w nowoczesnej gminie – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z gminy Fabianki”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne” 12:16 16-09-2020 Artykuł Szczegóły
Informacja o przekształceniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w spółkę z dniem 01.01.2020 roku 12:26 15-09-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 11 września 2020 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 150 wraz z przyłączem terenie działek oznaczonych numerami 51 i 41/24, położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” 14:16 11-09-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok 14:11 11-09-2020 Artykuł Szczegóły
Zakup i dostawa poleasingowych komputerów przenośnych na potrzeby szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Fabianki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektów grantowych pn. Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 13:42 09-09-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
« 1 2 3 123 124 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>