Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 24 września 2021 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 41/43 i 41/26, położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gm. Fabianki” 10:49 24-09-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 września 2021 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Cyprianka na działkach o numerach ewidencyjnych 119/9, 118/2 obręb Cyprianka, gmina Fabianki” 10:42 24-09-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 września 2021 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nasiegniewo na działce o numerze ewidencyjnym 177/1, 181 obręb ewidencyjny Nasiegniewo, gmina Fabianki” 10:39 24-09-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 września 2021 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym, na działkach o nr ewid. 191/2, 144 i 44 położonych w obrębie ewidencyjnym Skórzno, gmina Fabianki” 10:34 24-09-2021 Artykuł Szczegóły
Przebudowa dróg gminnych w 2021 roku 21:22 23-09-2021 Zamówienia publiczne Szczegóły
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 -V 16:56 23-09-2021 Artykuł Szczegóły
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RFZ.6220.8.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. 11:06 22-09-2021 Artykuł Szczegóły
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RFZ.6220.1.12.2020 z dnia 25 sierpnia 2021 r. 10:41 22-09-2021 Artykuł Szczegóły
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RFZ.6220.1.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. 10:35 22-09-2021 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 września 2021 r. w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 16:01 21-09-2021 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmiany składu zespołu interdyscyplinarnego 15:58 21-09-2021 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 sierpnia 2021 r. 15:54 21-09-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 września 2021 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie i przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi w m. Szpetal Górny ul. Włocławska i Płocka, na działkach o nr ewid. 302/21, 101/67, 101/24, 101/53, 101/55, 101/32, 101/22, 101/19, 100/7, 100/38, 100/39, 301/13, 300/12, 300/10, 300/2, 483/1, 470/2, 97/5, 298/10, 298/6, 298/8, 298/9, 298/4, 97/2, 297/2, 296/11, 96/23, 96/22, 96/26, 95, 295/4, 294/2, 239/4, 239/3, 239/5, 482/3, 482/4, 346/16, 346/28, 346/15, 41, 80/4, 82, 240/1, 242/2, 242/1, 243/31, 243/33, 339/2, 74/4 ,83, 246/5, 71/2, 247/1, 69/43, 247/4, 247/5, 247/8, 247/15, 247/12, 248, 249/1, 249/7, 249/4, 249/8, 147/16, 147/14, 171/4, 147/32, 147/31 i 171/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gm. Fabianki” 15:35 21-09-2021 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr 6/I/2021 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Fabianki informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku 12:06 20-09-2021 Artykuł Szczegóły
Porządek obrad XIX sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji – 27 września 2021 r. 11:55 20-09-2021 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 151 152 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>