Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm w ul. Malinowej na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 301/13, 301/15, 301/18 wraz z przyłączami Ø 160 mm do działek oznaczonych numerami 301/12, 301/10, 301/8, 301/6, 301/11, 301/9, 301/7, 301/16, 301/28, 301/27, 301/22, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki 11:45 23-01-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącego określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2020 r. 11:20 22-01-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok 11:19 22-01-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – dla zadania: Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Fabianki – II edycja” 11:18 22-01-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Fabianki 11:16 22-01-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – dla zamówienia: Wykonanie „Oceny efektywności dla projektu realizacji budownictwa mieszkaniowego czynszowego w gminie Fabianki w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego” 11:16 22-01-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Fabianki w różnych dyscyplinach sportowych w 2020 roku 11:14 22-01-2020 Artykuł Szczegóły
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fabianki, w tym z punktu selektywnej zbiórki odadów 18:03 21-01-2020 Artykuł Szczegóły
Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Fabianki – II edycja 13:28 21-01-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku znak: KO 411.5.2020 z dnia 16.01.2020 r. o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania z dnia 16.12.2019 r. p. Macieja Piecucha, reprezentowanego przez pełnomocnika – radcę prawnego Adama Kuźmę, od decyzji znak: RFZ.6220.1.9.2017 wydanej przez Wójta Gminy Fabianki w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. “Budowa czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb we. Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie”. Nowy termin załatwienia sprawy: 28.02.2020 r. 11:17 21-01-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka linii kablowej średniego SN-15kV wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, odcinków linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV oraz trzech słupów SN-15 kV i nn – 0,4 kV, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana odcinka linii napowietrznej GPZ Włocławek Zalesie – Lipno odg. kier. „Osiek 2″ na linię kablową na terenie działek oznaczonych numerami: 45/8, 45/7, 45/5, 46/22, 46/11, 43/3, 43/4, 46/37, 46/42, 46/28, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny gmina Fabianki” 15:37 20-01-2020 Artykuł Szczegóły
Zapytanie ofertowe na: „Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Fabianki w okresie od 02.01.2020 r. do 26.06.2020 r. na podstawie biletów miesięcznych. 12:09 17-01-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zapytanie ofertowe na: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w latach 2020-2022 12:05 17-01-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.1.2020 z dnia 13.01.2020 r. – Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Fabianki – II edycja” 12:01 17-01-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia Dn 110 PE na terenie działek oznaczonych numerami: 65/3, 65/15, 65/18, 66/2, 67/8, 66/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” 15:15 15-01-2020 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 104 105 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>