Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Fabianki 13:27 19-04-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za I kwartał 2019 r. 13:23 19-04-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok 13:21 19-04-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 17 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej na działkach nr 83, 242/2, 41, 92, 301/213, 101/32, 101/17 w ulicach Włocławskiej, Szkolnej, Leśnej, Zachodniej, Malinowej, Żwirowej i Przyleśnej, obręb Szpetal Górny, gmina Fabianki 12:16 18-04-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 12 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 12:10 18-04-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 3/2018 Kierownika GOPS z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fabiankach 10:56 18-04-2019 Artykuł Szczegóły
Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 11:54 16-04-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Szpetal Górny 11:40 16-04-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.9.2017 z dnia 15.04.2019 r. o przedłużeniu, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, terminu do wydania warunków realizacji przedsięwzięcia w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie 11:18 16-04-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.8.2018 z dnia 08.04.2019 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej ZARZECZEWO II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia na działce nr ew. 124/5, obręb ew. Zarzeczewo, gmina Fabianki” 11:08 16-04-2019 Artykuł Szczegóły
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym z dnia 11.04.2019 r. 14:52 11-04-2019 Artykuł Szczegóły
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 14:31 11-04-2019 Artykuł Szczegóły
Wykaz miejsc położenia tablic na terenie gminy Fabianki dla potrzeb bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 14:20 11-04-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej 14:00 11-04-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok 13:52 11-04-2019 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 81 82 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>