Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Fabianki za 2019 rok 15:41 31-03-2020 Artykuł Szczegóły
Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.6.2020 z dnia 06.03.2020 r. – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki 11:43 25-03-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 18.03.2020 r. znak RFZ.6220.1.6.2019 w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2737C Cyprianka – Wielgie (odcinek Cyprianka – Chełmica Duża, długość odcinka ok. 2,5 km)” o wezwaniu przez RDOŚ inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, celem wydania opinii w sprawie 09:08 20-03-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 marca 2020 r. znak RFZ.6220.1.1.2020 w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia tj. budowy farmy fotowoltaicznej ZARZECZEWO II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 1,8 ha na działce nr ew. 125/6, obręb ew. Zarzeczewo, o otrzymaniu opinii PPIS we Włocławku w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o przekazaniu przez RZGW w Warszawie wniosku Wójta o wydanie opinii do Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku, oraz o przedłużeniu terminu wydania opinii przez RDOŚ w Bydgoszczy 08:57 20-03-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 19 marca 2020 r. o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji RI.6733.32.2019 z dnia 15.01.2020 r. dotyczącej wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia Dn 110 PE na terenie działek oznaczonych numerami: 65/3, 65/15, 65/18, 66/2, 67/8, 66/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” 12:36 19-03-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok 08:30 18-03-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 13:22 13-03-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa mieszkańców gminy Fabianki w projekcie pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Fabianki” w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 11:04 13-03-2020 Artykuł Szczegóły
Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.3.2020 z dnia 02.03.2020 r. – Dostawa sprzętu komputerowego „poleasingowego” na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki 08:45 13-03-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.4.2020 z dnia 02.03.2020 r. – Dostawa zasilaczy awaryjnych na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki 08:43 13-03-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.5.2020 z dnia 02.03.2020 r. – Dostawa oprogramowania biurowego na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki 08:38 13-03-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie: uzupełnienie instrukcji obiegu dowodów księgowych oraz instrukcji kasowej 15:39 12-03-2020 Artykuł Szczegóły
Podinspektor ds. księgowości budżetowej 15:09 11-03-2020 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 marca 2020 r. o wydaniu decyzji zmieniającej dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka linii kablowej średniego SN-15kV wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, odcinków linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV oraz trzech słupów SN-15 kV i nn – 0,4 kV, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana odcinka linii napowietrznej GPZ Włocławek Zalesie – Lipno odg. kier. „Osiek 2″ na linię kablową na terenie działek oznaczonych numerami: 45/8, 45/7, 45/5, 46/22, 46/11, 43/3, 43/4, 46/37, 46/42, 46/28, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny gmina Fabianki” 16:45 10-03-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 6 marca 2020 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „rozbudowie sieci wodociągowej Ø 90 na terenie działek oznaczonych numerami 59/9 i 59/19, położonych w obrębie ewidencyjnym Osiek, gmina Fabianki oraz działek oznaczonych numerami: 214/3, 214/9, 214/10, położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” 16:41 10-03-2020 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 107 108 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>