Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fabianki, w tym z punktu selektywnej zbiórki odpadów 11:48 08-07-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok 13:52 07-07-2020 Artykuł Szczegóły
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fabianki, w tym z punktu selektywnej zbiórki odpadów 13:53 03-07-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 02.07.2020 r. o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RFZ.6220.1.7.2018 z dnia 29.04.2019 r. na rzecz Qair Polska Sp. z o. o. 13:01 03-07-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Fabiankach oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 12:51 03-07-2020 Artykuł Szczegóły
Memorandum Informacyjne „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego” 13:17 02-07-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr X/111/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok 12:36 02-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr X/115/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Fabianki 12:32 02-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr X/116/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Fabianki biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 12:24 02-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Porządek obrad XI sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji – 7 lipca 2020 r. 11:49 02-07-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze 11:47 02-07-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 15.06.2020 r. znak: RFZ.6220.1.1.2020 – dla stron postępowania i do publicznej wiadomości, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę farmy fotowoltaicznej ZARZECZEWO II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 1,80 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp. na działce nr ew. 125/6 położonej w obrębie ew. Zarzeczewo, gmina Fabianki, powiat włocławski 11:34 02-07-2020 Artykuł Szczegóły
Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.13.2020 z dnia 01.07.2020 r. – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Fabianki 14:19 01-07-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. 14:10 01-07-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – dla zamówienia „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Fabianki” 13:57 01-07-2020 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 115 116 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>