Rekrutacja Urzędników Wyborczych

Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu  6 kwietnia 2018 r. o godzinie 15:30.

 Więcej informacji na stronie Delegatury KBW we Włocławku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian