Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za 2019 r. 12
Oferty w trybie pozakonkursowym 11
Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fabianki 11
Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63 PE na terenie działek oznaczonych numerami: 36,15/3, 15/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny , gmina Fabianki” 11
Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm w ul. Malinowej na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 301/13, 301/15, 301/18 wraz z przyłączami Ø 160 mm do działek oznaczonych numerami 301/12, 301/10, 301/8, 301/6, 301/11, 301/9, 301/7, 301/16, 301/28, 301/27, 301/22, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” 11
Uchwała Nr VIII/87/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” 11
Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - dla zamówienia: Wykonanie „Oceny efektywności dla projektu realizacji budownictwa mieszkaniowego czynszowego w gminie Fabianki w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego" 11
Uchwała Nr IX/108/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2020 rok 11
Uchwała Nr IX/110/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Fabianki na 2020 r. 11
Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie: uzupełnienie instrukcji obiegu dowodów księgowych oraz instrukcji kasowej 11
« 1 2 166 167 168 169 170 173 174 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>