Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2017 roku

●  Podatek od nieruchomości – zobacz

●  Podatek od środków transportowych – zobacz

●  Podatek rolny – zobacz

●  Opłata targowa – uchylonazobacz

●   Opłata od posiadania psa – zobacz

●  Taryfa opłat za dostawę wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków – zobacz

●  Odbiór odpadów – zobacz

●  Formularze deklaracji podatkowych – zobacz

Informacje

Rejestr zmian