Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2018 roku

Podatek od nieruchomości  zobacz
Podatek od środków transportowych  zobacz
Podatek rolny  zobacz
Opłata targowa – uchylona  zobacz
Opłata od posiadania psa  zobacz
Taryfa opłat za dostawę wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Decyzja zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Fabianki Nr XXIX/259/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. , w odniesieniu do ścieków na rok 2018 ustalona stawka dotacji przedmiotowej  na odbiór i oczyszczanie ścieków wynosi  3,10 zł do 1 m3.

 zobacz

 

zobacz

Odbiór odpadów zobacz

 Formularze deklaracji podatkowych

zobacz

Informacje

Rejestr zmian