Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2019 roku

 

Podatek od nieruchomości  zobacz
Podatek od środków transportowych  zobacz
Podatek rolny  zobacz
Opłata targowa – uchylona  zobacz
Opłata od posiadania psa  zobacz
Taryfa opłat za dostawę wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków   zobacz

Decyzja zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Fabianki Nr II/27/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2019 rok dla zakładu budżetowego, które wynoszą: na odbiór i oczyszczenie ścieków w wysokości – 3.10 zł do 1 m3 w okresie od 01.01.2019 r. do 06.06.2019 r. oraz 3.13 zł do 1 m3 w okresie od 07.06.2019 r. do 31.12.2019 r.

 zobacz
Odbiór odpadów komunalnych
zobacz
Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego zobacz
Formularze deklaracji podatkowych zobacz

Informacje

Rejestr zmian