Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2020 roku

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
PODATKI
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Podatek od nieruchomościzobacz

▪ Podatek od środków transportowychzobacz / * zobacz uchwałę zmieniającą

▪ Podatek rolnyzobacz
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
OPŁATY
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
▪ Opłata targowa – uchylona –  zobacz

▪ Opłata od posiadania psa – zobacz

▪ Taryfa opłat za dostawę wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków –   zobacz

▪ Odbiór odpadów komunalnych – zobacz

▪ Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego – zobacz
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
FORMULARZE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
▪ Formularze deklaracji podatkowych
(obowiązujące od 1 lipca 2019 roku – więcej na stronie: www.podatki.gov.pl) zobacz

Informacje

Rejestr zmian