Strategie, programy, plany

▪  Strategia Rozwoju Gminy Fabianki na lata 2016-2025 – pobierz

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fabianki na rok 2016pobierz 

Plan pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok – pobierz

▪ Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 – pobierz

▪ Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Fabianki na lata 2013-2017 – pobierz

▪ Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Fabianki – pobierz

▪ Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Fabianki na lata 2017-2032 – pobierz

▪  Program współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2016 roku – pobierz

▪ Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 – 2017 – pobierz

▪ wyrażenie woli współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Zgłowiączki – pobierz

▪  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki – pobierz

▪  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Fabianki na lata 2018-2021 z perspektywy do roku 2025 – pobierz

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>