Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/276/2018 08.02.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/276/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/275/2018 08.02.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/275/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/274/2018 08.02.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/274/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wichowo, jednostka ewidencyjna Lipno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/273/2018 08.02.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/273/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wichowo, jednostka ewidencyjna Lipno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/272/2018 08.02.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/272/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowy Witoszyn, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/271/2018 08.02.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/271/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fabianki na lata 2018 – 2023 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/270/2018 08.02.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/270/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/269/2018 08.02.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/269/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/268/2018 08.02.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/268/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018″ Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/267/2018 08.02.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/267/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Fabianki z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Fabianki w 2017 roku Szczegóły
« 1 2 3 17 18 »