Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XVI/187/2021 18.05.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XVI/187/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XVI/186/2021 18.05.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XVI/186/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fabianki na rok 2021 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XVI/185/2021 18.05.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XVI/185/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XVI/184/2021 18.05.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XVI/184/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu Gminy Fabianki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XVI/183/2021 18.05.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XVI/183/2021Rady Gminy Fabianki z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Toruński” Sp. z o.o. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XVI/182/2021 18.05.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XVI/182/2021Rady Gminy Fabianki z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Toruński” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XVI/181/2021 18.05.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XVI/181/2021Rady Gminy Fabianki z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XVI/180/2021 18.05.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XVI/180/2021Rady Gminy Fabianki z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2021 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XVI/179/2021 18.05.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XVI/179/2021Rady Gminy Fabianki z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wilczeniec Fabiański – I Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XVI/178/2021 18.05.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XVI/178/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nasiegniewo – Zachód oraz Zarzeczewo – Północ Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XVI/177/2021 18.05.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XVI/177/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2021-2029 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XVI/176/2021 18.05.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XVI/176/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XV/175/2021 24.02.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XV/175/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Fabianki na 2021 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XV/174/2021 24.02.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XV/174/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2021 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XV/173/2021 24.02.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XV/173/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Komunalni” Szczegóły
« 1 2 3 27 28 »