Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego VI/66/2019 18.09.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyłączenia drogi z użytkowania Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VI/65/2019 18.09.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Fabianki zadania z zakresu właściwości Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2019/2020 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VI/64/2019 18.09.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Włocławskiemu przy wykonaniu utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VI/63/2019 18.09.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia na ławnika sądowego Sądu Rejonowego we Włocławku Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VI/62/2019 18.09.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Osiek, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VI/61/2019 18.09.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/149/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VI/60/2019 18.09.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VI/59/2019 18.09.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Nasiegniewie Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VI/58/2019 18.09.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Fabianki do organu regulującego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VI/57/2019 18.09.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2019-2030 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VI/56/2019 18.09.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VI/55/2019 18.09.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Fabianki Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego V/54/2019 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/54/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego V/53/2019 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/53/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szpetal Górny Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego V/52/2019 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fabianki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Fabianki Szczegóły
« 1 2 3 19 20 »