Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXII/292/2018 25.04.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXII/292/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXII/291/2018 25.04.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXII/291/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Innowacyjna edukacja w Gminie Fabianki – II edycja” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXII/290/2018 25.04.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXII/290/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/255/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Fabianki na lata 2017-2032” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXII/289/2018 25.04.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXII/289/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXII/288/2018 25.04.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXII/288/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia Zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Fabianki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXII/287/2018 25.04.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXII/287/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fabianki na lata 2018 – 2022 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/286/2018 29.03.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/286/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Fabianki na dofinansowanie kosztów budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody oraz sposobu jej rozliczania Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/285/2018 29.03.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/285/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/284/2018 29.03.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/284/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/283/2018 29.03.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/283/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szpetal Górny” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/282/2018 29.03.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/282/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Fabianki na lata 2018-2021 z perspektywy do roku 2025″ Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/281/2018 29.03.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/281/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Fabianki Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/280/2018 29.03.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/280/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Fabianki w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/279/2018 29.03.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/279/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2018 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXI/278/2018 29.03.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/278/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2018-2038 Szczegóły
« 1 2 3 12 13 »