Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XXVIII/246/2017 26.10.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVIII/246/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia wniosku w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin i przekazania go według właściwości Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXVIII/245/2017 26.10.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVIII/245/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Fabianki Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXVIII/244/2017 26.10.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVIII/244/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXVIII/243/2017 26.10.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVIII/243/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia wniosku w sprawie oczyszczenia i udrożnienia systemu melioracyjnego (kanalizacji deszczowej) i przekazania go według właściwości Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXVIII/242/2017 26.10.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVIII/242/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Cyprianka, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXVIII/241/2017 26.10.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVIII/241/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Fabianki zadania z zakresu właściwości Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2017/2018 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXVIII/240/2017 26.10.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVIII/240/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasiegniewie Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXVIII/239/2017 26.10.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVIII/239/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXVIII/238/2017 26.10.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVIII/238/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2017-2037 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXVIII/237/2017 26.10.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVIII/237/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok Szczegóły
« 1 2 3 14 15 »