Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/96/2019 12.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/96/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia uznania dla Pani Olgi Tokarczuk w związku z wyróżnieniem jej Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/95/2019 12.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/95/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/94/2019 12.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/94/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla zakładu budżetowego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/93/2019 12.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/93/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/61/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/92/2019 12.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/92/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2022 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/91/2019 12.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/91/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Fabiankach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/90/2019 12.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/90/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Fabianki Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/89/2019 12.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/89/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Fabianki Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/88/2019 12.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/88/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/87/2019 12.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/87/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/86/2019 12.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Fabianki nr VII/72/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/85/2019 12.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/85/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/84/2019 12.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 28.11.2019r. w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/83/2019 12.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2020-2032 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/82/2019 12.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na rok 2020 Szczegóły
« 1 2 3 21 22 »