Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XVIII/201/2021 25.06.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XVIII/201/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Nasiegniewo Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XVIII/200/2021 25.06.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XVIII/200/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej na terenie miejscowości Nasiegniewo oraz dla działek położonych w miejscowości Zarzeczewo Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XVIII/199/2021 25.06.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XVIII/199/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nasiegniewo – Zachód oraz Zarzeczewo – Północ Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XVIII/198/2021 25.06.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XVIII/198/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Fabianki Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XVIII/197/2021 25.06.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XVIII/197/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr I/7/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Fabianki Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XVIII/196/2021 25.06.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XVIII/196/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Fabianki, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XVIII/195/2021 25.06.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XVIII/195/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/255/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19.12.2017 r. dotyczącej przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Fabianki na lata 2017-2032” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XVIII/194/2021 25.06.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XVIII/194/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Fabianki w roku szkolnym 2021/2022 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XVIII/193/2021 25.06.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XVIII/193/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2021-2029 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XVIII/192/2021 25.06.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XVIII/192/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XVIII/191/2021 25.06.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XVIII/191/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Fabianki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XVIII/190/2021 25.06.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XVIII/190/2021Rady Gminy Fabianki z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Fabianki za 2020 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XVIII/189/2021 25.06.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XVIII/189/2021Rady Gminy Fabianki z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Fabianki wotum zaufania Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XVII/188/2021 14.06.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XVII/188/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu Gminy Fabianki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XVI/187/2021 18.05.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XVI/187/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych Szczegóły
« 1 2 3 28 29 »