Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego IX/102/2020 27.02.2020 Obowiązujący Uchwała Nr IX/102/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Fabianki z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Fabianki w 2019 roku Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IX/101/2020 27.02.2020 Obowiązujący Uchwała Nr IX/101/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Fabianki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2020 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IX/100/2020 27.02.2020 Obowiązujący Uchwała Nr IX/100/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IX/99/2020 27.02.2020 Obowiązujący Uchwała Nr IX/99/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IX/98/2020 27.02.2020 Obowiązujący Uchwała Nr IX/98/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratury Rejonowej we Włocławku na uchwałę Rady Gminy Fabianki Nr XXIX/257/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IX/97/2020 27.02.2020 Obowiązujący Uchwała Nr IX/97/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/96/2019 12.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/96/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia uznania dla Pani Olgi Tokarczuk w związku z wyróżnieniem jej Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/95/2019 12.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/95/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/94/2019 12.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/94/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla zakładu budżetowego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/93/2019 12.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/93/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/61/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/92/2019 12.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/92/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2022 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/91/2019 12.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/91/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Fabiankach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/90/2019 12.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/90/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Fabianki Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/89/2019 12.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/89/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Fabianki Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego VIII/88/2019 12.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/88/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 22 23 »