Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XVI/108/2016 29.06.2016 Obowiązujący Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XV/107/2016 27.04.2016 Obowiązujący Uchwała nr XV/107/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skarg i przekazania ich według właściwości Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XV/106/2016 27.04.2016 Obowiązujący Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi i przekazania jej według właściwości Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XV/105/2016 27.04.2016 Obowiązujący Uchwała nr XV/105/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XV/104/2016 27.04.2016 Obowiązujący Uchwała nr XV/104/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nasiegniewo Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XV/103/2016 27.04.2016 Obowiązujący Uchwała nr XV/103/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Szpetalu Górnym Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XV/102/2016 27.04.2016 Obowiązujący Uchwała nr XV/102/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fabianki na rok 2016 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XV/101/2016 27.04.2016 Obowiązujący Uchwała nr XV/101/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XV/100/2016 27.04.2016 Obowiązujący Uchwała nr XV/100/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2016-2033 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XV/99/2016 27.04.2016 Obowiązujący Uchwała nr XV/99/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok Szczegóły
« 1 2 21 22 23 »